เวียงวัง ๔

Category: 

  • นิยาย
200.00 บาท

Some product description

    'จุ​ล​ลดา ภักดี​ภูมินทร์' เป็น​นามปากกา​ของ หม่อมหลวง​ศรี​ฟ้า(ลดาวัลย์) มหา​วรรณ ศิลปิน​แห่ง​ชาติ สาขา​วรรณศิลป์ ประจำ​พุทธศักราช ๒๕๓๙ ซึ่ง​เป็นที่​รู้จัก​และ​ชื่นชม​ของ​นัก​อ่าน​ทั้งหลาย​มา​ช้านาน ด้วย​ผล​งาน​ทั้ง​นวนิยาย เรื่องสั้น​และ​สารคดี​จาก​อดีต​อัน​น่า​ประทับใจ     จาก​คุณสมบัติ​ดัง​กล่าว​นี้​เอง บทความ​ชุด 'เวียง​วัง' จึง​ได้​ปรากฏ​ขึ้น​ใน​นิตยสาร​สกุล​ไทย ให้​ผู้​อ่าน​ได้​ร่วม​ย้อน​รำลึก​ถึง​เรื่องราว​ของ 'เวียง' และ 'วัง' แห่ง​กรุง​รัตนโกสินทร์ โดย 'จุ​ล​ลดา ภักดี​ภูมินทร์' เป็น​ผู้​ถ่ายทอด​จาก​ความ​ทรง​จำ​และ​ด้วย​สายตา​ของ​ผู้​เขียน​ใน​ฐานะ​ผู้​ใกล้​ชิด​กับ​เวียง​และ​วัง​อย่าง​แท้จริง     สำนัก​พิมพ์​เพื่อน​ดี​จึง​มี​ความ​ภูมิใจ​ที่​ได้​รวบรวม  'เวียง​วัง' นำ​เสนอ​แด่​เพื่อน​นัก​อ่าน ที่​ชื่นชม​กับ​ความ​งดงาม​ของ​อดีต อันเป็น​รากฐาน​ของ​ปัจจุบัน เพื่อ​ศึกษา​เป็น​อุทาหรณ์​ใน​การ​วา​งอ​นาค​ร​และ​หวัง​ว่า​มรดก​จาก​อดีต​ของ​เรา​นี้ จะ​ยั่งยืน​คู่​สังคม​ไทย​ซึ่ง​มี​เอกลักษณ์​อัน​พิเศษ​ยิ่ง​ของ​เรา​สืบไป

 

222